TIN TỨC
 
Lượt truy cập:   543813
Đang online:   2
 
THÔNG BÁO MỚI
 
Kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2013-2014.
[Ngày đăng:04/06/2014 10:25:59 AM]

- Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

- Danh sách môn học dự kiến mở học kỳ 2 năm học 2014 - 2015.

- Hướng dẫn đăng ký môn học

- Danh sách Sinh viên đủ điều kiện xét học bổng học kỳ 1 năm 2014 - 2015(lấy điểm học kỳ 2 năm 2013 -2014)

- Kết thúc đăng ký đợt 1, một số nhóm học phần có số lượng sinh viên đăng ký quá ít nên bị hủy, những sinh viên bị hủy kết quả đăng ký vui lòng đăng ký lại sang nhóm môn học khác.

Chi tiết
 
TRANG LIÊN KẾT

 
 
Copyright © 2013 HUFI - All Rights Reserved

Powered and Designed by PSC Việt Nam